Zakat Maal

Pengertian Zakat Maal dan Cara Menghitungnya

Dalam ajaran Islam mengenal lima rukun, dan salah satu adalah zakat. Berzakat merupakan salah satu pilar agama Islam sehingga setiap umat Islam pasti berusaha melaksanakan amalan ini dengan tujuan melengkapi kewajiban yang diamanatkan agamanya. Banyak macam macam zakat yang diwajibkan bagi muslim yang mampu. Rasul SAW bersabda: "Harta tidak akan...