Zakat Maal

Pengertian Zakat Maal dan Cara Menghitungnya

Dalam ajaran Islam mengenal lima rukun, dan salah satu adalah zakat. Berzakat merupakan salah satu pilar agama Islam sehingga setiap umat Islam pasti berusaha melaksanakan amalan ini dengan tujuan melengkapi…

Read more »